Công nghệ cho tương lai

RAM là một bộ phận quan trọng trong máy tính và nó ảnh hưởng nhiều đến tốc độ xử lý công việc của máy. Hãy chọn sản phẩm của các hãng lớn để được hưởng chế độ bảo hành tốt nhất.

G.SKILL NQ - 1GB DDR3 1333MHz - F3-10600CL9S-1GBNQ

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

G.SKILL NQ - 3GB (3x1GB) DDR3 1333MHz - F3-10666CL9T-3GBNQ

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

G.SKILL NQ - 2GB DDR3 1333MHz - F3-10666CL9S-2GBNQ

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

G.SKILL NT (Black Version) - 8GB (4GBx2) DDR3 1333MHz - F3-10600CL9D-8GBNT

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

G.SKILL NS (Black Version) - 4GB (2GBx2) DDR3 1333MHz - F3-10600CL9D-4GBNS

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

 

G.SKILL NT (Black Version) - 4GB DDR3 1333MHz - F3-10666CL9S-4GBNT

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

G.SKILL NS (Black Version) - 2GB DDR3 1333MHz - F3-10666CL9S-2GBNS

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

G.SKILL NT - 1GB DDR3 1333MHz - F3-10600CL9S-1GBNT

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

G.SKILL NT - 2GB DDR2 800MHz - F2-6400CL5S-2GBNT

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

G.SKILL NT - 1GB DDR2 800MHz - F2-6400PHU1-1GBNT

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

 

G.SKILL NT - 1GB DDR 400MHz - F1-3200PHU1-1GBNT

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

Veritech - 2GB DDR3 1333MHz(F3-PC10666)

Giá: Call

Bảo hành: 3 Năm

Chi tiết

Tìm
 

Đối tác của chúng tôi

HOTLINE:   CNTT - Mr.Tuấn: 0987840086