Công nghệ cho tương lai

Flexible tube kit

Flexible tube kit

Material: PVC

Diameter: 25mm outer

Environment temperature: 0~700C

RoHs: Yes

 

Chi tiết

PVC pipe

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Sprig for PVC pipe

Sprig for PVC pipe

Material: steel

Diameter: 25mm outer

Environment temperature:0~700C

RoHs: Yes

 

Chi tiết

Wave pipe

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Tìm
 

Đối tác của chúng tôi

HOTLINE:   Viễn Thông - Mr.Tiến: 091245912