Công nghệ cho tương lai

Printable label sets

 Printable label sets

Chi tiết

Label set

 Label set for Ultra BTS, Note-B

Chi tiết

Allen key set

Allen key set

Type: ball head 9 pcs

Chi tiết

Torque

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Text marker black 0502 163

Text marker black 0502 163

Length:140mm

Chi tiết

 

Flexible tube kit

Flexible tube kit

Material: PVC

Diameter: 25mm outer

Environment temperature: 0~700C

RoHs: Yes

 

Chi tiết

PVC pipe

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Sprig for PVC pipe

Sprig for PVC pipe

Material: steel

Diameter: 25mm outer

Environment temperature:0~700C

RoHs: Yes

 

Chi tiết

Wave pipe

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Label

Với các sản phẩm:

Chi tiết

 
Tìm
 

Đối tác của chúng tôi

HOTLINE:   Viễn Thông - Mr.Tiến: 091245912