Công nghệ cho tương lai

Self amazing tape

Chi tiết

Warpping tape

Warpping Tape

Chi tiết

Rubber mastic tape

Với các sản phẩm:

Chi tiết

TD Waterproof cement

TD Waterproof Cement

Type: 3M 2228

Material: EPDM rubber

Color: Black

Temperature range: -10-900c

 

Chi tiết

Waterproof cement bag

Waterproof cement bag

Type: 3M 2228,33+

2228# 50mm*0.5m*3/33+55mm*10m*1/33+18mm*10M*1

Material: Black

Temperature range: -10~900C

 

Chi tiết

 

Insulation tape

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Self Amalgamating tape

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Tìm
 

Đối tác của chúng tôi

HOTLINE:   Viễn Thông - Mr.Tiến: 091245912