Công nghệ cho tương lai

Cable Tie

Cable Tie

Material: Nylon 66,94V-2

Color: All colors

Chi tiết

Anchor Bolt

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Exp, screw

Với các sản phẩm:

 

Chi tiết

Wood screw Wupo 6x40 Zn(100 pcs)

Wood screw Wupo 6*40 Zn

Material: Steel 1022A

Finishing: Zn

Chi tiết

Plug

Với các sản phẩm:

Chi tiết

 

Wall prop 6*37mm

Wall prop 6*37mm

Material: Nylon

color: Red

Chi tiết

Dowel plastic 6mm (fischer)

Dowel plastic

Material: PA6

Color: Gray

Size: Fisher S6

Chi tiết

Screw M6*45

Screw M6*45

Material: ST

Finishing: Zn

Weight(kg):0.035

 

Chi tiết

Cage Nut & Screw

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Ring bolt C15 M12,DIN580-M12-A2

Ring Bolt C15 M12, DIN580-M12-A2

Material: SST A2

Finishing: Bright

Weight(kg): 0.175

 

Chi tiết

 

Special Nut for inside C-bar

Special nut for inside C-bar

Material: Aluminum, sponge

Aluminum nut dimension: M8, 25mm x 23.4mm

Wieght(kg): 0.011

 

Chi tiết

Hex, screw 4x40mm Steel DIN96 (5 Pcs)

Hex, screw 4x40mm steel DIN96(5 pcs)

Material: steel 1022A

Finishing: Zn

Weight(kg):0.016

 

Chi tiết

Nut

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Hex screw

Với các sản phẩm:

 

Chi tiết

Screw ass, M8x40

Screw Ass, M8x40

Chi tiết

 

D-lock D20418-2

D-lock D20418-2

Material: steel 1022A

Finishing: Zn

Weight(kg): 0.002

Chi tiết

Washer

Với các sản phẩm:

Chi tiết

Tìm
 

Đối tác của chúng tôi

HOTLINE: