Công nghệ cho tương lai

Cable lug 6mm2

Chất liệu: Đồng

Chi tiết

Cable lug 16mm2

Chất liệu: Đồng

 

Chi tiết

Bell-mouth copper tube lug

Chất liệu: Đồng

Bề mặt mạ thiếc

Chi tiết

Copper tube lug

Chất liệu: Đồng

Bề mặt mạ thiếc

Chi tiết

Tìm
 

Đối tác của chúng tôi

HOTLINE:   Viễn Thông - Mr.Tiến: 091245912