Công nghệ cho tương lai

E - Shape Cable Clamps

E - Shape Cable Clamps

Chi tiết

C Clamps

C - Clamps

Chi tiết

Cable Clamps

Cable Clamps

Chi tiết

Dual Feeder Clamps

Kẹp đôi dùng để bảo vệ cho cáp feeder

Bộ sản phẩm gồm: SUS304 cable U-bar, ren M8, ốc vít, đai ốc

Chi tiết

Fiber Clamps

Kẹp dùng cho sợi cáp và cáp nguồn

Bộ sản phẩm bao gồm: SUS304 cable U-bar, ren M8, ốc vít, đai ốc

Chi tiết

 

Feeder Clamps

Kẹp dùng bảo vệ cho cáp feeder, cáp jumper, cáp điện....

Bộ sản phẩm bao gồm: SUS304 cable U-bar, ren M8, ốc vít,  đai ốc

Chi tiết

Tìm
 

Đối tác của chúng tôi

HOTLINE:   Viễn Thông - Mr.Tiến: 091245912