Công nghệ cho tương lai

ESFP
ESFP
Model: ESFP
Giá: Liên hệ để biết giá

ESFP-1310nm-2.5G-S-15Km

Data rate:155M ~ 2.5G

Transceiver: DFB

Reach: 15Km

Operating temperature: -40 ~ 850C

ESK code Description L mm W mm H mm W kg Origin R-status
FA5042 SFP-2.5G 100 50 20 0.035 China R1A

 

 

ESFP-GE-SX-850mm

Data rate: 1.25G

Transceiver: VCSEL

Reach: 550m

Operating temperature: 0~700C

 

ESK code Description L mm W mm H mm W kg Origin R-status
KE5416 SFP-GE 100 50 20 0.035 China R1A

 

 

ESFP-1310nm-2.5G-S-2Km

Data rate: 155M~2.5G

Transceiver: FP

Reach: 2Km

Operating temperature: -40~850C

ESK code Description L mm W mm H mm W kg Origin R-status
FA5042 SFP-2.5G 100 50 20 0.035 China R1A

 

 

ESFP-1310nm-1.25G-S-10Km

Data rate: 155M~2.5G

Transceiver: DFB

Reach: 10Km

Operating temperature: -40~850C

ESK code Description L mm W mm H mm W kg Origin R-status
FA5010 SFP-1.25G 100 50 20 0.035 China R1A

 

 

ESFP-1310nm-155G-S-15Km

Data rate: 155M

Transceiver: DFB

Reach: 15Km

Operating temperature: -40~850C

ESK code Description L mm W mm H mm W kg Origin R-status
FA5008 SFP-2.5G 100 50 20 0.035 China R1A

 

 

ESFP-2.125G-SX-850mm

Data rate:2.125G

Transceiver: VCSEL

Reach: 500m

Operating temperature: 0~700C

 

ESK code Description L mm W mm H mm W kg Origin R-status
FA5011 SFP-2.125G 100 50 20 0.035 China R1A

 

 

ESFP-850nm-4.25G-550m

Data rate:4.25G

Transceiver: VCSEL

Reach: 550m

Operating temperature: -20~850C

ESK code Description L mm W mm H mm W kg Origin R-status
FA5038 SFP-4.25G 100 50 20 0.035 China R1A

 

ESFP-1310nm-stm16-LC-SM-40Km

Data rate: 1.25G

Transceiver: DFB

Reach: 40Km

Operating temperature: -40~850C

ESK code Description L mm W mm H mm W kg Origin R-status
FJ5630 SFP-1.25G 100 50 20 0.035 China R1A

 

 

Sản phẩm cùng loại
Tìm
 

Đối tác của chúng tôi

HOTLINE:   Viễn Thông - Mr.Tiến: 091245912